Spoločnosť ScrumDesk ponúka konzultačné služby počas posledných troch rokov. Naša viditeľnosť na Slovensku a v Českej Republike nebola výrazná, keďže sme sa viac zameriavali na spoločnosti sídliace v  zahraničí.

Tento rok je našim cieľom výraznejšie pomáhať spoločnostiam, ktoré vytvárajú hodnoty v strednej a východnej Európe a predovšetkým v Slovenskej a Českej republike.  Krajiny, v ktorých Vám vieme pomôcť sú zobrazené zelenou farbou na mapke Európy.

Viac o konzultačnom centre spoločnosti ScrumDesk, o kurzoch, seminároch, webinároch a certifikáciách nájdete na www.scrum.sk.

————————

ScrumDesk company offers consultancy services for the last three years. Our local visibility in Slovakia and Czech Republic has not been so high as we focused on helping companies especially from West Europe and US.

This year we decided to help companies creating a value in Central Europe, especially  Slovakia and Czech Republic. Except of this region we are ready to support your teams in countries highlighted on map below by green color.

Specialty of our company is an experience with different sizes of companies, from startups to enterprise companies. If  you have an offshore  center in CEE region and you look to improve agile implementation , we are ready to help your teams by providing professional coaching and consultancy services.

As part of this effort we prepared pages in Slovak language listing all courses, webinars and certification classes we will provide either by us or via our partners.

National consultancy centre is available at www.scrum.sk.